Zin.publikācijas

Economic Analysis of the Value Adding Chain in Milk sector

A.Miglavs, I.Leimane, A.Krieviņa, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU)
27.04.2007

LLU zinātnisko rakstu 13.sējumā (2007) publicētais raksts par pievienotās vērtības ķēdes veidošanos piena nozarē


LLU zinātnisko rakstu 13.sējumā (2007)


ISBN 978-9984-39-204-2
ISSN 1691-3078


publicētais raksts par pievienotās vērtības ķēdes veidošanos piena nozarē 


 


Pētījumā aplūkota pievienotās vērtības ķēde piena nozarē, pētot ražošanu un tirgus situāciju piena ražošanas un pārstrādes posmos, analizējot faktoru kopumu, kas nosaka pievienoto vērtību katrā posmā. Tiek izvērtētas arī attiecības starp dažādiem pievienotās vērtības ķēdes posmiem piena nozarē. Pētījuma mērķis ir noteikt vērtības pievienošanas ķēdes attīstības līmeni piena nozarei un sniegt priekšlikumus, kā palielināt pievienoto vērtību. Vēl 2007.gadā piena ražošana bija vienīgā nozarē Latvijā, kas ievērojami pārsniedz pašpietiekamības līmeni. Līdz ar to šīs uz eksportu orientētās nozares attīstību izšķiroši nosaka konkurētspēja ārējos tirgos. Līdz šim piena resursu eksporta konkurētspēju noteikušas zemākas ārējās resursu izmaksas un kapitāla patēriņš, tomēr nākotnē par tādu faktoru kļūs starppatēriņa izmaksu samazināšana, kā arī īpašas vērtības radīšana. Vērtības pievienošanas ķēde pastāvīgi ir attīstības procesā. Horizontālā un vertikālā sadarbība ievērojami var paaugstināt pievienotās vērtības ražošanas efektivitāti. 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU)

x

Paroles atgadināšana