Dokumentu hronika

11.08.2009.MK noteikumi Nr.901 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.900 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par robežkontroles punktu režīmu"""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.899 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.898 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai""

11.08.2009.Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra", valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs"un valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" reorganizāciju"

11.08.2009.Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

11.08.2009.MK noteikumi Nr.902 „Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un bioproteīniem un to aprites kārtību”

11.08.2009.MK noteikumi Nr.904„Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.246 „Medus bišu pārraudzības kārtība””

11.08.2009.MK noteikumi Nr.914 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.287 "Cūku pārraudzības kārtība""

04.08.2009.MK noteikumi Nr.860 "Par Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.819 "Ciltsdarba valsts inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

04.08.2009.MK noteikumi Nr.865 "Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos"

04.08.2009.MK noteikumi Nr. 864"Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā"

04.08.2009.MK noteikumi Nr.863 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1079 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi""

04.08.2009.MK noteikumi Nr.862 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.979 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

04.08.2009.MK noteikumi Nr.861 "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu"

28.07.2009.MK noteikumi Nr. 830 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.312 "Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli""

28.07.2009.Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””

28.07.2009.Likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

28.07.2009.Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums"

28.07.2009.MK noteikumi Nr. 833 „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība””

28.07.2009.MK noteikumi Nr. 831 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles"

21.07.2009.MK noteikumi Nr. 803 „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.85 „Aitu pārraudzības kārtība””.

21.07.2009.MK noteikumi Nr. 804 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.519 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009.gadā””

21.07.2009.MK noteikumi Nr. 802 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.6 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība””

14.07.2009.MK noteikumi Nr. 764 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība””

14.07.2009.MK noteikumi Nr. 766 „Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību”

14.07.2009.MK noteikumi Nr.765 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""

07.07.2009.MK noteikumi Nr. 746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"

30.11.-0001.Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | 40
x

Paroles atgadināšana