Dokumentu hronika

24.11.2009.MK noteikumi Nr.1347 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai""

24.11.2009.MK noteikumi Nr.1346 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.110 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību""

24.11.2009.MK noteikumi Nr.1350 "Noteikumi par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācību, kā arī par sertifikāta un dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanas apliecības izsniegšanu un anulēšanu"

24.11.2009.MK noteikumi Nr.1357 "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.321 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem""

24.11.2009.MK noteikumi Nr.1351 "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā"

10.11.2009.MK noteikumi Nr.1310 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""

03.11.2009.MK noteikumi Nr.1252 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

28.10.2009.MK likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

27.10.2009.MK noteikumi Nr. 1237 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.874 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

27.10.2009.MK noteikumi Nr. 1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi"

27.10.2009.MK noteikumi Nr.1246 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem""

20.10.2009.MK noteikumi Nr. 1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību"

20.10.2009.MK noteikumi Nr. 1220 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.156 „Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi””

20.10.2009.MK noteikumi Nr. 1203 „Reģistrēto dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība”

20.10.2009.Grozījumi MK noteikumu projektā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam „Sociāli ekonomiskie pasākumi””

20.10.2009.MK noteikumi Nr. 1219 „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.310 “Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības””

20.10.2009.MK noteikumi Nr. 1209 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””

13.10.2009.MK noteikumi Nr. 1173 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi""

13.10.2009.MK noteikumi Nr. 1172 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.606 "Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā""

13.10.2009.MK noteikumi Nr. 1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām"

13.10.2009.MK noteikumi Nr. 1182 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai"

13.10.2009.MK noteikumi Nr. 1175 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

06.10.2009.MK noteikumi Nr. 1141 "Dzīvnieku barības kravu kontroles kārtība uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās"

06.10.2009.MK noteikumi Nr. 1142 "Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība"

06.10.2009.MK noteikumi Nr. 1143 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.97 „Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība””

06.10.2009.MK noteikumi Nr. 1144 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811 „Slaucamo govju pārraudzības kārtība””

06.10.2009.MK noteikumi Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”

22.09.2009. MK noteikumi Nr.1085 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.230 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to bioprodukta sertifikācijas kārtība""

22.09.2009.MK noteikumi Nr.1084 "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumu Nr.216 “Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura sviesta iegādei par pazeminātām cenām” atzīšanu par spēku zaudējušiem"

22.09.2009.MK noteikumi Nr.1083 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 40
x

Paroles atgadināšana