Citi raksta

Tiek plānoti grozījumi nacionālajā likumdošanā, kas skars arī LPKS

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
13.08.2010

Ir ierosināti grozījumi nacionālajā likumdošanā, kas skars arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību - grozījumi "Likumā par pievienotās vērtības nodokli", grozījumi transportlīdzekļu ikgadējā nodokļa likumā, grozījumi Ministru kabineta noteikumos par apgrozāmo līdzekļu kredītu piešķiršanu kooperatīviem un zemniekiem. Tāpat LLKA veic diskusijas par nepieciešamajiem grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi’.

- grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Finanšu ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu likumā par pievienotās vērtības nodokli, kurā iekļauts LLKA iepriekš izteiktais priekšlikums paredzēt, ka 14% kompensāciju zemniekiem var maksāt tikai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (pašreiz likums paredz, ka to var darīt visas auksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības).

- grozījumi Ministru kabineta noteikumos par apgrozāmo līdzekļu kredītiem kooperatīviem un zemniekiem

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi grozījumu projektu Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 403 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”, paredzot palielināt kooperatīviem maksimāli pieejamo summu līdz 2 milj. latu. Tāpat plānots veikt sarunas ar Finanšu ministriju un starptautiskajiem aizdevējiem, lai palielinātu aizdevumu izsniegšanas termiņu līdz diviem gadiem.

- grozījumi "Transportlīdzekļu ikgadējā nodokļa likumā"

Pamatojoties uz LLKA ierosinājumu, Zemkopības ministrija ir nosūtījusi Satiksmes ministrijai ierosinājumu Transportlīdzekļu ikgadējā nodokļa likumā paredzēt, ka arī atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodokli par kravas automobili, kas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai un piekabi, kas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, maksā 50% apmērā (tāpat kā lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji).

- grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi"

Ņemot vērā, ka Satiksmes ministrija nepiekrīt ierosināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi’’, definējot izņēmumus, uz kuriem šie aizliegumi neattiecas (piena pārvadāšanas transportlīdzekļi un likvidējamo un kritušo dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļi), vienojāmies ar Zemkopības ministriju, ka tā rosinās grozījumus minētajos noteikumos šī gada septembrī.

- grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

LLKA ir aicinājusi Zemkopības ministriju rosināt grozījumus likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 12. punktu, izsakot to šādā redakcijā „12) ēkas un inženierbūves, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai, vai kuras izmanto atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības”. Pretējā gadījumā rodas problēmas ar nodokļa atlaides piemērošanu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, jo saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu tās ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu nenodarbojas, bet tās dibinātāji un biedri ir lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, kuri apvienojušies, lai kopīgi veiktu savas saražotās produkcijas realizāciju, pirmapstrādi, pārstrādi. Rezultātā rodas situācijas, kad pašvaldība par vienu un to pašu objektu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem nodokli neaprēķina, bet lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām aprēķina. Jāuzsver, ka pēc būtības nav atšķirības, vai konkrētā ēka vai inženiertehniskā būve pieder vienam lauksaimnieciskās produkcijas ražotājam vai vairākiem (gadījumā, ja tā pieder lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai).

Uzsveru, ka minētie grozījumu projekti ir tikai virzības stadijā, kas nozīmē, ka tie stāsies spēkā un būs saistoši tikai pēc apstiprināšanas Saeimā / Ministru kabinetā. Par grozījumu tālāku virzību informāciju ir iespējams saņemt LLKA birojā - tel. 67027546!

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana