Citi raksta

COPA/COGECA atbildes vēstulē norāda uz problēmām, kas saistītas ar pārstrādes uzņēmumu un lielveikalu ietekmi pār lauksaimniekiem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
13.08.2010

LLKA ir saņēmusi atbildi no COPA/COGECA uz vēstuli, ko LLKA bija sūtījusi Eiropas Komisijai un COPA/COGECA, izsakot bažas par situāciju Eiropas Savienības graudkopības un piena ražošanas nozarē un aicinot sniegt savu redzējumu un ierosinājumus, kādā veidā Latvijas kooperatīvi ar salīdzinoši īso darbības pieredzi var konkurēt ar spēcīgajiem Eiropas Savienības veco dalībvalstu kooperatīviem.
Jāuzsver, ka COPA/COGECA LLKA minēto problēmu ir pavērsusi mazliet citādākā virzienā, uzsverot, ka viena no lielākajām zemnieku un zemnieku kooperatīvu problēmām ir pārstrādes uzņēmumu un lielveikalu spēcīgā ietekme pār lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem. COPA/CPGECA ir vērsusi uzmanību arī Eiropas Komisijai, ka šāda problēma pastāv, aicinot veikt pasākumus, kas stiprinātu kooperatīvu lomu pārtikas ķēdēs. Tāpat vēstulē COGECA prezidents ir uzsvēris Eiropas Komisijai, ka nepieciešams koriģēt konkurences nosacījumus, ļaujot ražotāju organizācijām, it īpaši kooperatīviem, augt, tādējādi palielinot to ietekmi. Saskaņā ar saņemto informāciju COGECA regulāri organizē COGECA Biznesa forumus, uz kuriem tiek aicināti arī kooperatīvu līderi no dažādām valstīm. Pašreiz tiek meklēta iespēja organizēt šādu Biznesa forumu kādā no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm (tas varētu būt šā gada beigās) un tēma forumam varētu būt „Kooperatīvo uzņēmumu veicināšana Eiropas valstīs pārtikas nozarē”.
  Jāuzsver, ka lielākie graudu audzēšanas kooperatīvi Latvijā saražo vairāk nekā 40% no visiem Latvijā saražotajiem graudiem, savukārt, piena nozares kooperatīvu daļa Latvijas tirgū ir 33,9%. Šie kooperatīvi pēdējo gadu laikā ir investējuši līdzekļus savas darbības attīstībai, tādējādi radot visas iespējas Latvijas lauku reģionu veiksmīgai attīstībai. Laikā no 2005. gada Latvijas graudu un piena produktu eksports uz ES valstīm un ārpus tām ir sasniedzis 25%, bet, lai turpinātu šo attīstību, pēc Latvijas kooperatīvu vadītāju domām, ir nepieciešama drošības sajūta tirgū un godīgi konkurences apstākļi.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana