Citi raksta

Zemes Draugi aicina nekavējoties apturēt ģenētiski modificētas pārtikas izplatīšanu

Jānis Ulme, Zemes draugi, biedrība
21.09.2012

Eiropas Zemes draugi (Friends of the Earth Europe) aicina Eiropas Savienības institūcijas nekavējoties rīkoties, lai aizsargātu sabiedrības veselību, ņemot vērā 19. septembrī publicēto jauno pētījumu [1], kas liek apšaubīt ģenētiski modificētu pārtikas produktu un herbicīdu, ar kuriem tie apstrādāti, nekaitīgumu.

Recenzētais zinātniskais raksts, kas publicēts starptautiski atzītā žurnālā „Food and Chemical Toxicology”, atklāja nozīmīgi palielinātu saslimstību ar vēzi un mirstību žurkām, kas barotas ar kompānijas Monsanto ģenētiski modificētu kukurūzu un herbicīdu raundapu (Roundup).

Eiropas Savienībā patēriņā ir atļauts izmantot piecpadsmit līdzīgas ģenētiski modificētas kukurūzas un četras ģenētiski modificētas sojas šķirnes, kuru audzēšanā izmanto raundapu, un jaunais pētījums rada bažas par visu šo produktu nekaitīgumu. [2] Eiropas Zemes draugi aicina nekavējoties apturēt importēt visu ģenētiski modificēto pārtiku un lopbarību, kuras izejvielas ir apstrādātas ar herbicīdu raundapu.

Eiropas Zemes draugu pārtikas kampaņas vadītāja Mūte Šimfa (Mute Schimpf): “Šis pētījums izraisa jaunus jautājumus par ģenētiski modificētas pārtikas nekaitīgumu. Eiropas Savienībai ir laiks rīkoties, lai aizsargātu sabiedrības veselību. Balstoties uz šo pētījumu, dalībvalstu valdībām un Eiropas Komisijai nekavējoties jāaptur visu ģenētiski modificētu pārtikas produktu izplatība un jāpārtrauc izsniegt jaunu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas atļaujas.”

Jaunajā pētījumā izmantotā kukurūza, Monsanto patentētā NK603, ir ģenētiski modificēta, lai tā izturētu apsmidzināšanu ar Monsanto ražoto herbicīdu raundapu, kas laukā iznīcina pārējos augus. Pašreizējās ES noteiktajās drošuma pārbaudēs, lai izvērtētu potenciālo risku, tiek veikti tikai īstermiņa (90 dienas) izmēģinājumi. Ilgāki izmēģinājumi, tādi kā tika veikti jaunajā pētījumā, netiek pieprasīti.

Pētījuma rezultāti parāda nopietnus jautājumus, kas jāiekļauj ES atļauju izsniegšanas procesā, tostarp obligātu ilgtermiņa nekaitīguma pārbaudi un izmēģinājumus, kuros izmanto herbicīdus, ko patiešām lieto lauksaimniecībā.

Jaunajā nekaitīguma novērtējuma procedūrā, par ko tuvākajās nedēļās balsos ES dalībvalstis, šīs pārbaudes nav paredzētas.

Eiropas Zemes draugi aicina:

- dalībvalstu valdības un ES pārtikas nekaitīguma iestādes nekavējoties izņemt no apgrozības visus ģenētiski modificētus produktus, kas ir izturīgi pret herbicīdu raundapu (glifosātu);[3]

- Eiropas Komisiju apturēt atļauju izsniegšanas procesu visām jaunajām ģenētiski modificētajām kultūrām un uzsākt ģenētiski modificētas pārtikas riska novērtējuma procesa fundamentālu reformu;

- ES no jauna novērtēt herbicīda raundapa (glifosāta) drošumu, ņemot vērā arī saikni starp ģenētiski modificētiem kultūraugiem un raundapa izmantošanu.

Eiropas Zemes draugi ir pārliecināti, ka ģenētiski modificēti organismi ne tikai lieki apdraud cilvēku veselību, bet arī iznīcina bioloģisko daudzveidību, palielina konvencionālās lauksaimniecības izmaksas, pastiprina dažu kompāniju kontroli pār visu pārtikas kompleksu un nespēj pasaulē novērst badu.

Piezīmes

[1] Food and Chemical Toxicology, Gilles-Eric Séralini (2012) Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize

http://research.sustainablefoodtrust.org/wp-content/uploads/2012/09/Final-Paper.pdf

[2] ES atļautās ģenētiski modificētas kukurūzas šķirnes, kas ir rezistentas pret glifosātu:

kukurūza (DAS1507xNK603), atļauja derīga līdz 2017. g.;

kukurūza (GA 21), atļauja derīga līdz 2018. g.;

kukurūza (NK 603), atļauja derīga līdz 2015. g.;

kukurūza (NK603 x MON810), atļauja derīga līdz 2017. g.;

kukurūza (Mon88017), atļauja derīga līdz 2019. g.;

kukurūza (59122xNK603), atļauja derīga līdz 2019. g.;

kukurūza (MON863xMON810xNK603), atļauja derīga līdz 2020. g.;

kukurūza (Bt11xGA21), atļauja derīga līdz 2020. g.;

kukurūza (MON88017xMON810), atļauja derīga līdz 2020. g.;

kukurūza (MON863 x NK603), atļauja derīga līdz 2020. g.;

kukurūza (MON89034 xNK603), atļauja derīga līdz 2020. g.;

kukurūza (59122x1507xNK603), atļauja derīga līdz 2020. g.;

kukurūza (MON89034 xMON88017), atļauja derīga līdz 2021. g.;

kukurūza (MIR604 xGA21), atļauja derīga līdz 2021. g.;

kukurūza (Bt11xMIR604xGA21), atļauja derīga līdz 2021. g.

(kopā 15 kukurūzas šķirnes, no tām piecās ir arī NK603 modifikācija).

ES atļautās ģenētiski modificētas sojas šķirnes, kas ir rezistentas pret glifosātu:

soja (MON89788), atļauja derīga līdz 2018. g.;

soja (MON40-3-2), atļauja derīga līdz 2022. g.;

soja (356043), atļauja derīga līdz 2022. g.;

soja (MON87701 x MON89788), atļauja derīga līdz 2022. g.

[3] ES tiesību akti atļauj dalībvalstīm nekavējoties rīkoties, lai aizsargātu sabiedrības veselību no ģenētiski modificētu organismu radītajiem draudiem:

Regula 1829/2003. 34. pants

Ārkārtas pasākumi

Ja ir skaidrs, ka produkti, kas apstiprināti ar šo regulu vai saskaņā ar to, var radīt nopietnu risku cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi, vai, ja, ņemot vērā Iestādes atzinumu, kas izsniegts atbilstīgi 10. pantam vai 22. pantam, rodas nepieciešamība atļauju steidzami apturēt vai grozīt, veic pasākumus saskaņā ar procedūrām, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. un 54. pantā.

Jānis Ulme
Zemes draugi, biedrība

x

Paroles atgadināšana