Ekonomika un finanses

12.05.2016.Tiks mainīts biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi

12.05.2016.Papildu teritorijām Latgales reģionā piešķirs speciālās ekonomiskās zonas statusu

21.04.2016.Top jauni noteikumi veterinārām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritē

20.04.2016.Paredz pārcelt obligātās suņu apzīmēšanas ar mikroshēmu un reģistrācijas LDC datubāzē termiņu līdz 2017. gada 1.janvārim

14.04.2016.Plānots mainīt prasības higiēnas apmācībai nodarbinātajiem primārajā ražošanā

11.04.2016.Lauksaimniecības politikai - produktīvāku, ilgtspējīgāku un elastīgāku ražošanas un pārtikas apgādes sistēmu

08.04.2016.Zemkopības ministrs premjerministram pamato ZM Rīcības plāna pasākumus

31.03.2016.Paredzēti grozījumi Meliorācijas likumā

09.03.2016.Paredz atvieglojumus mazo alkoholisko dzērienu darītavu darbībai

24.02.2016.Valdība atbalsta izmaiņas Aizsargjoslu likumā

23.02.2016.Paredz administratīvo sodu sistēmas par pārkāpumiem medību jomā iekļaušanu Medību likumā

23.02.2016.Svalbāras līguma ratificēšana atvērs jaunu zveju apgabalu

18.02.2016.Iecerēts medību aizliegums tumšajai pīlei un kākaulim

11.02.2016.Plāno aizliegt izmantot cirka izrādēs savvaļas sugu dzīvniekus

03.02.2016.Latvija turpinās aizstāvēt mūsu zvejnieku intereses par tiesībām zvejot sniega krabjus Barenca jūrā

28.01.2016.Meža nozares attīstībai 2016. gadā plāno 231 tūkst. eiro lielu atbalstu

14.01.2016.Saeima konceptuāli atbalsta administratīvo atbildību par lauksaimniecības zemes neizmantošanu

15.12.2015.Valdība atbalsta Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidi

15.12.2015.Plāno ieviest administratīvo atbildību par lauksaimniecības zemes neizmantošanu

12.11.2015.Baltalkšņus drīkstēs cirst ūdenstilpju aizsargjoslās

10.11.2015.Alkoholisko dzērienu aprites likumu papildinās ar mazās dzērienu darītavas definīciju

10.11.2015.Ierosina aizliegt izmantot atrakcijās un cirkos savvaļas sugu dzīvniekus

05.11.2015.Sagatavoti jauni kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi

27.10.2015.Turpinās īstenot EK līdzfinansēto ilgtermiņa Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmu

20.10.2015.Apstiprinātas Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku

13.10.2015.Valdība atbalsta lauksaimniecības nozares valsts zinātnisko institūtu reorganizāciju

12.10.2015.Gerhards: Pierīgas reģioni ir pietiekami spēcīgi, lai varētu veidot sadarbības teritorijas

06.10.2015.Reorganizējot četrus zinātniskos institūtus, plānots izveidot Agroresursu un ekonomikas institūtu un Dārzkopības institūtu

02.10.2015.Latvijā tiek izstrādāta invazīvo svešzemju sugu monitoringu programma

01.10.2015.Atsāks kompensēt zaudējumus par īpaši aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 20
x

Paroles atgadināšana