select a.ID, a.LAT from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page='11' and a.ID not in () group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID desc limit 3You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID desc limit 3' at line 1

Ekonomika un finanses

28.07.2015.Paredzēts atbalsts zvejniekiem par nozvejas tālāku apstrādi

09.07.2015.Vienkāršos reģistrēšanos organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju apritē iesaistītajiem uzņēmējiem

02.07.2015.Izstrādāta jauna Gaļas liellopu pārraudzības kārtība

30.06.2015.Vēl nelemj, vai par nekoptu lauksaimniecības zemi piemēros naudas sodu

04.06.2015.Paredz samazināt maksu par fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem

20.05.2015.Varēs aizliegt audzēt konkrētu ģenētiski modificētu kultūraugu

14.05.2015.Baltalkšņus drīkstēs cirst ūdenstilpju aizsargjoslās

05.05.2015.Sagatavotas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

30.04.2015.Tiek izstrādātas vadlīnijas ES nozīmes aizsargājamo biotopu kopšanai

23.04.2015.Paredz atvieglotas prasības mājas cūku turētājiem

27.03.2015.Ar jaunajiem Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumiem plāno samazināt administratīvo slogu kautuvēm

19.03.2015.Plānotas soda sankcijas par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai

26.02.2015.Arī turpmāk paredzēts atbalsts par ieguldījumiem mežu attīstībā

12.02.2015.Paredz vairākas būtiskas izmaiņas zvejas noteikumos

12.02.2015.2015. gadā paredzētais valsts atbalsta apmērs meža nozares attīstībai - 237 927 eiro

05.02.2015.Saeima konceptuāli atbalsta izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa likmē

02.02.2015.LOSP: Atrisināta problēma ar koku ciršanu lauksaimniecības zemēs

08.01.2015.Latvijas zemes fondu pārvaldīs AS "Attīstības finanšu institūcija"

11.12.2014.Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja

27.11.2014.Arī turpmāk paredzēta zušu krājumu papildināšana

27.11.2014.Sagatavotas Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku

06.11.2014.Sagatavoti jauni Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem

06.11.2014.Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi

30.10.2014.Pārtikas produktos ierobežos trans-taukskābju daudzumu

09.10.2014.Noteiks transtaukskābju pieļaujamo daudzumu pārtikas produktos

02.10.2014.Paredz sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību

01.10.2014.Noteiks transtaukskābju pieļaujamo daudzumu pārtikas produktos

12.09.2014.Krievijas sankciju skartajiem uzņēmējiem atliks nodokļu maksājumus

11.09.2014.Būs jauna ražotāju grupu atzīšanas kārtība zivsaimniecībā

11.09.2014.Importējot papriku, dažus lapu dārzeņus un bērzu, būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 19
x

Paroles atgadināšana