Ekonomika un finanses

24.09.2015.Lauksaimnieki cer uz nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu ne vairāk kā 10% gadā

23.09.2015.Lauku zemes īpašniekiem ierobežos nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu

17.09.2015.Alkoholisko dzērienu aprites likumu papildinās ar mazās vīna darītavas definīciju

11.09.2015.Latvijā veiks kaitīgo un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu

10.09.2015.Atsāks kompensēt zaudējumus par īpaši aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

02.09.2015.Konceptuāli atbalsta ieceri zemes īpašniekiem kompensēt zaudējumus par īpaši aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

24.08.2015.Zemniekiem par apdrošinātiem sējumiem valsts varētu nosegt 65% polises vērtības

30.07.2015.Plāno reorganizēt lauksaimniecības nozares valsts zinātniskos institūtus

28.07.2015.Zivrūpniekiem būs atbalsts jaunu tirgu meklējumos

28.07.2015.Paredzēts atbalsts zvejniekiem par nozvejas tālāku apstrādi

09.07.2015.Vienkāršos reģistrēšanos organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju apritē iesaistītajiem uzņēmējiem

02.07.2015.Izstrādāta jauna Gaļas liellopu pārraudzības kārtība

30.06.2015.Vēl nelemj, vai par nekoptu lauksaimniecības zemi piemēros naudas sodu

04.06.2015.Paredz samazināt maksu par fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem

20.05.2015.Varēs aizliegt audzēt konkrētu ģenētiski modificētu kultūraugu

14.05.2015.Baltalkšņus drīkstēs cirst ūdenstilpju aizsargjoslās

05.05.2015.Sagatavotas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

30.04.2015.Tiek izstrādātas vadlīnijas ES nozīmes aizsargājamo biotopu kopšanai

23.04.2015.Paredz atvieglotas prasības mājas cūku turētājiem

27.03.2015.Ar jaunajiem Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumiem plāno samazināt administratīvo slogu kautuvēm

19.03.2015.Plānotas soda sankcijas par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai

26.02.2015.Arī turpmāk paredzēts atbalsts par ieguldījumiem mežu attīstībā

12.02.2015.Paredz vairākas būtiskas izmaiņas zvejas noteikumos

12.02.2015.2015. gadā paredzētais valsts atbalsta apmērs meža nozares attīstībai - 237 927 eiro

05.02.2015.Saeima konceptuāli atbalsta izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa likmē

02.02.2015.LOSP: Atrisināta problēma ar koku ciršanu lauksaimniecības zemēs

08.01.2015.Latvijas zemes fondu pārvaldīs AS "Attīstības finanšu institūcija"

11.12.2014.Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja

27.11.2014.Arī turpmāk paredzēta zušu krājumu papildināšana

27.11.2014.Sagatavotas Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 20
x

Paroles atgadināšana