Runājumi

09.04.2009.ES budžeta reforma un KLP nākotne

26.02.2009.Valsts līdzdalība kredītu restrukturizācijā krīzes apstākļos: uzdevumi un iespējamie risinājumi. Skats uz situāciju 2009.gada februārī

27.11.2008.Piena un gaļas centra darbības stratēģijas izstrāde

22.05.2008.ES KLP reformas ‘Veselības pārbaudē’ izvirzīto jautājumu un priekšlikumu perspektīvais novērtējums Latvijai un Baltijas Valstīm. Pētījuma galveno rezultātu īsais kopsavilkums

24.04.2008.Welfare of Population as a Factor for Market Capacity Forecasting on the Basis of the Nursery Stock Market of Latvia

18.04.2008.Cūkkopības perspektīvas ES un pasaulē

08.04.2008.ES budžeta reforma un KLP nākotne. Materiāls diskusijai.

01.04.2008.EC proposals for CAP changes under the Health Check. How to treat them? Baltic Meeting- April 2008/

04.01.2008.ES lauksaimniecības un lauku attīstības politikas sagaidāmās pārmaiņas – perspektīvais novērtējums veselības pārbaudes kontekstā

04.01.2008.Lauksaimnieku skatījums uz politikas attīstību. Mirkli pirms ES lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veselības pārbaudes

20.09.2007.Use of Rural Resources –   Challenge for Rural Development

29.06.2007.Producer organizations for long term development of horticulture sector

30.04.2007.Piensaimniecības nozares attīstības stratēģijas projekts. 2007.gads

25.04.2007.Efficiency analysis of agricultural sector in Latvia compared to other EU countries, based on FADN data

27.03.2007.Evaluating opportunities for Latvian sugar sector under the Reformed EU Sugar policy conditions

19.02.2007.The reformed CAP - illusions and reality

15.02.2007.Krievijas un Ukrainas lauksaimniecības produktu ražošanas attīstības tendences un tirgus iespējas

15.02.2007.Liellopu gaļas nozares ražošanas un tirgus attīstības prognozes

15.02.2007.Lauksaimniecības sektora ekonomiskās efektivitātes analīze Latvijā un citās ES valstīs, izmantojot SUDAT datus

15.02.2007.Latvijas lauksaimnieciskās ražošanas tehniskais nodrošinājums, esošā situācija un perspektīvas

15.02.2007.Cukurbiešu cukura nozares attīstības scenāriju analīze un ilgtspējīgas darbības iespējas novērtējums Latvijā

15.02.2007.Cenu attīstība 2005-2006

15.02.2007.Lauksaimniecības risku vadības sistēmas koncepcija/risinājumu projekts/

15.02.2007.Pievienotās vērtības veidošanās ķēdes analīze piena sektorā

15.12.2006.Savstarpējā Atbilstība (SA) un Latvijas lauksaimniecības attīstība

06.12.2006.Lauksaimniecības izcelsmes produktu pievienotās vērtības ķēžu ekonomiskā analīze

29.09.2006.Agriculture and rural policies: Some ideas from Latvia in EU context

01.06.2006.Ilgtspējīga lauksaimniecība

26.04.2006.Development of rural areas: Contribution of regional policy

26.04.2006.Developing policies for lagging regions - The Swedish experience

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 7
x

Paroles atgadināšana