Pētījumi

30.11.2021.Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā

15.10.2021.Ekonomiskā un agroklimatiskā efekta novērtējums, ieviešot jaunas vietējās lopbarības izejvielas

27.09.2021.Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā

01.07.2021.Vebinārs "Augmaiņas prakse Latvijas lauksaimniecībā. Telpisko datu izpētes rezultāti"

25.03.2021.Augkopības izcelsmes cūkkopībā izmantoto barības līdzekļu tirgus

25.01.2021.Latvijas Administratīvi teritoriālā 2019.-2020. gada reforma. Skats no aizmugures

16.10.2014.SEG atļautās emisijas apjoma samazināšana un Latvijas lauksaimniecība. Iespējamās ietekmes uz Latvijas sabiedrību sākotnējs novērtējums

01.06.2014.Eiropas Savienības reformētās lauksaimniecības atbalsta tiešmaksājumu sistēmas ieviešanas pamatscenāriji un to ietekmes novērtējums

15.01.2014.Zemes ekonomiski efektīva, ilgtspējīga un produktīva izmantošana lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanai. LLU 2014

30.06.2013.Latvijas aitkopības nozares attīstības stratēģija līdz 2023.gadam

15.02.2013.Lauksaimniecības produkcijas ražošanas pašizmaksas aprēķināšanas metodikas izstrāde

20.12.2012.Lauksaimniecības zemes izmantošanas efektivitātes un iespēju novērtējums

30.11.2012.No cūku mēsliem ražotas biogāzes izmantošana Latvijas cūkkopības saimniecību ražošanas efektivitātes uzlabošanai. Risinājumu modeļi un to ekonomiskais novērtējums

05.03.2012.Latvijas Lauku telpas attīstība un tās iespējamie nākotnes scenāriji. 2011

04.01.2008.Lauksaimnieku skatījums uz politikas attīstību. Mirkli pirms ES lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veselības pārbaudes

04.12.2007.Dominējošo NVS valstu Lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības izpēte. 2.posms

30.03.2007.CEEC AGRI POLICY study: Dairy Sector of LATVIA

30.03.2007.CEEC AGRI POLICY study: Rural Technology Transfer in Latvia, 2007

12.03.2007.Agrārā reforma Latvijā 1988. – 1996. G.Krūmiņa promocijas darbs

04.01.2007.Lauksaimniecības izcelsmes produktu pievienotās vērtības ķēžu ekonomiskā analīze

10.12.2006.Dominējošo NVS valstu Lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības izpēte. 1.posms

06.11.2006.CEEC AGRI POLICY study: Rural Employment in the Context of Rural Development in Latvia

10.10.2006.Latvijas lauksaimnieciskās ražošanas tehniskais nodrošinājums, esošā situācija un perspektīvas

03.05.2006.CEEC AGRI POLICY study: Monitoring of economy and policy developments: 2006

03.05.2006.CEEC AGRI POLICY study: Rural Credits in LATVIA, 2006

03.05.2006.CEEC AGRI POLICY study: Market integration of cereal food chains in LATVIA

03.05.2006.CEEC AGRI POLICY study: Monitoring of Agricultural Policy, Market and Trade Developments in LATVIA. Assessment and Outlook for Sugar sector

20.02.2006.Teorētiskā zemes cena un zemes nomas maksa, ko veido ar ražošanu nesaistītie platībmaksājumi Latvijā, un šo platībmaksājumu sadalījums atsevišķām ekonomiskām grupām

18.02.2006.Reformētās ES KLP pilnīga ieviešana Latvijā: iespējamā tiešmaksājumu reģionālā un nozaru diferencēšana. 2006/02/18

06.01.2006.Latvijas lauksaimniecība un lauki 2004: politika un attīstība

1 | 2 | 3
x

Paroles atgadināšana